Septembarski broj Glasa islama u prodaji

456666923203659c65c090ce6eda4ca36504faadcd05f2de23db8d4518c25a7cSeptembarski broj „Glas islama“ koji je od danas u prodaji tretira mnoštvo tema, obzirom da obuhvata period od ramazanskog bajrama pa do 1. septembra.

Centralnu temu zauzima svakako Hadžet, pohod i dženaza koji će se u priličiti 4. septembra te tekst dr. Admira Muratovića „Ubijanje elite“ koji historijski tretira događanja na Hadžetu.

Obzirom da se približava Kurban bajram, stalni autor rubrike pitanja i odgovori Rešad ef. Plojović u ovom broju Glasa islama odgovara na pitanja o Zekatu i Kurbanu, te njihovom ispravnom odnosno neispravnom udjeljivanju.

U ovom broju, Glas islama svojim čitaocima poklanja poster sa ovogodišnjim hadžijama.

Također, tu je bogata reportaža sa sportskih susreta imama i upošljenika Islamske zajednice koja je ove godine održana u novom Pazaru.

Na posljednjoj strani, veliki poziv vjernicima da svoje kurbane uplaćuju posredstvom blagajne Islamske zajednice za potrebe ishrane učenika Medrese i korisnika Vakufskih kuhinja u Sandžaku