Sutra ispraćaj hadžija

Hadž kao peta temeljna islamska dužnost predstavlja vrhunac i krunu ibadeta. Svake godine u organizaciji Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, put svetih mjesta Mekke i Medine, uputi se veliki broj vjernika. Ove godine u srijedu kreće 187 vjernika u organizaciji Mesihata IZ u Srbiji.

„Ove godine put svetih mjesta Mekke i Medine poći će više hadžija nego predhodne godine. Hotel u kome će hadžije biti smještene biće oko 1000 metara od Kabe tako da će hadžije moći bez ikakvih problema obavljati svaki namaz u haremu u Medini jer je smještaj u blizini medinskog harema“ kazao je ef. Plojović.

Hadž predstavlja jedinstvo u izvršavanju obreda, ibade­ta, nošnje kojom se hadžija služi, što daje jasnu sliku jednakosti ljudi, bez obzira na naciju, boju kože, materijalni položaj i status u društvu.

Ef. Plojović takođe napominje da budući hadžije koji planiraju obaviti petu Islamsku dužnost, obezbijede sebi što prije mjesto, kako se ne bi dešavalo da neko zbog kašnjenja sa prijavom ne bude u mogućnosti otputovati na Hadž.

E.Šećović