Hadžije uspješno stigle u Mekku

SONY DSC

Sandžačke hadžije koji su u srijedu, 16.09.2015. godine ispraćeni sa Trga Gazi Isa-bega stigli su u Meku sinoć u večernjim satima. 

Smješteni su u obližnji hotel, a potom iza ponoći uspješno obavili obrede Umre, tako da nastavljaju ibadet i ugodan boravak u Meki, sve do uoči odlaska na Arefat, kada će ponovo obući Ihrame sa nijetom Hadža i uputiti se put Arefata i obavljanja ostalih obreda Hadža.

Putovanje je bilo uobičajeno i prošlo je bez značajnih problema. Zdravlje hadžija je stabilno.

Rukovodstvo hadža