Sandžački hadžije dobro i zdravo, trenutno u hotelu

dac2d26105df3eb62260e0963d48806bfccf3e743db293bd2eb6e1cd488d5a94

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji obavještava porodice hadžija da su sandžački hadžije uspješno obavili sve obrede hadždža, da su dobro i zdravo, te da se nalaze u hotelu u kojem su inače smješteni.