Muftijstvo sandžačko organiziralo kurbansku akciju na području Južnog Sandžaka

5e69897666371c06590c000a6fcd84c49dad471b82d4be31dc96b01506d810b9Muftijstvo Sandžačko je organiziralo kurbansku akciju za potrebe institucija Medrese, Škole Kur'ana časnog, Reude i Hajrata i na području Južnog Sandzaka.

Preko 100 uplata za kurban i još toliko zaklanih kurbana su uvakufili naši ljudi za funkcioniranje naših slobodnih institucija. Sve to nam je povećalo snagu, motiv i optimizam za dalji rad i ubjedjenje da je naš sandzacki čovjek poseban fenomen i da je neuništiv bez obzira na okolnosti ropstva koje su mu nametnute.

Klanje kurbana je obavljeno na Bihoru u Petnjici i u Halilovicima kod Rozaja.

Zahvaljujemo se svim slobodnim ljudima u domovini Sandzaku I dijaspori koji su nam ukazali povjerenje da umjesto njih izvršimo ovaj plemeniti obred ( kurban ) te kurbansko meso poklonili našim institucijama.

Gospodaru naš primi sve ibadete od nas jer Ti sve čuješ i sve znaš.

ec52f0646b2c047a740e2ddc7cfb4e4ca24f7439ae1a1df09fb43d92fe1d8c4b