Osnovan MOK u Beču

mokU subotu, 11. oktobra ove godine osnovan je ogranak MOK-a u Beču koji ima za cilj da okupi što veći broj bošnjačke omladine koji bi putem korisnih projekata radili na očuvanju i promovisanju vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta.

Na skupštini MOK-a, na kojoj je prisustvovalo oko 30 mladića i djevojaka predložen je Mervan ef. Rožajac za predsjednika a koordinatori ispred džemata su: Vekas Bahtjarević (el-Iman), Amel Tarić (el-Ihsan) i Suad Crnišanin (et-Taqwa). U ženskom sektoru MOK-a izabrane su Aiša Kačapor, Selma Džanković i Azra Ibrahimović.

Na skupštini su se omladini pored predsjednika MOK-a juče obratili i predsjednik IKC-a Mithat Mujović kao i glavni imam IKC-a Nihat ef. Gegić koji su uputili nekoliko korisnih savjeta o budućem angažmanu aktivista MOK-a.

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Beču (IKC) je osnivanjem MOK-a dobio još jedno korisno udruženje od kojeg očekujemo velike reziltate na polju organiziranja mladih u narednom periodu.

Informativni tim IKC-a