Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 30.10.15.