Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 19.11.15.