Za dan Bosne i Sandžaka iz Pariza poslata poruka mira

2e6ef376db46c8733bd16f42e521527b92ae13250d98bd95d094028704d335e7U subotu 21. novembra povodom obilježavanja Dana Sandžaka i Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Bošnjačkom vjersko-kulturnom centru Džemat Pariz održana je tribina na temu: LJUBAV PREMA VJERI I DOMOVINI IZVOR JE MIRA I SIGURNOSTI.Gost i predavač, hafiz Irfan ef. Malić otvorio je tribinu učenjem Kur'anskih ajeta.
Predsjednik džemata u Parizu Hadži Šefadil Ličina čestitajuči ove nacionalne blagdane ukazao je na povjesnu utemeljenost državnosti Bosne i Hercegovine kao i autonomije Sandžaka. Poručio je povodom aktuelnih terorističkih napada u Parizu da su Bošnjaci žrtve viševjekovnog terorizma i genocida a ne izvor terorizma. Bošnjaci su u najtežim vremenima sačuvali svoj obraz i nisu uzvratili zločinima.
Imam Džemata Abduselam ef. Fetić, ukazao je viševjekovnu borbu Bošnjaka za slobodu i prava, koju su platili sa 11 genocida, uvijek se vodeći Kur'anskim ajetom: “Nemojte da vas nepravda koju drugi čine navede da nepravedni budete! Budite pravedni to je bogobojaznosti najbliže.”
Hafiz Irfan ef. Malić je kroz prizmu Kur'ana i života Božijeg poslanika, s.a.v.s., objasnio kako Islam traži od muslimana da svojim lijepim riječima i djelima pokažu svoju vjeru u srcu i da budu strpljivi i ustrajni na tom putu.
Kroz priču o Jusufu, a.s., ukazao je na plodove strpljivosti i pravednosti, koji vode ka miru i sigurnosti za sve ljude.
Pričama iz života Poslanika Muhameda, s.a.v.s., koji je poslan kao milost svim svjetovima, poslana je jasna poruka da je on, s.a.v.s., želio dobrobit, mir i sigurnost svim ljudima, te da nikada nije posegnuo za nasiljem čak i prema onima koji su mu nanijeli puno zla i nepravde.
Poruka tribine je da Islam nije izvor terorizma i nasilja, već sami blagostanja i mira.
Na kraju je hafiz Irfan ef. Malić govorio o uspjehu škole Kur'ana Časnoga i njenom značaju u odgoju zdravih i uspješnih ličnosti.

717eeb27594231c4f9ea66fa35285dabde9fa10cc2e4a969e2493d7b6f7574d2


1d7fccdcbace575a1899fa55d72bee13b3b53b0709495cb3820d3647bf57a1e8