Okrugli sto – Sandžak, moderna evropska prekogranična regija