Vjernici su kao cigle zgrade

 

halid OD KORIJENA DO PLODA (III dio)

Samo su vjernici braća, pa izmirite svoju braću. I bojte se Allaha da biste ono što želite postigli. (El-Hudžurat, 10)

Vjernici su povezani bratskom vezom. Musliman je muslimanu brat. Ne laže ga, ne ugnjetava ga, ne vara ga, ne uvlači ga u nevolju. Allahov Poslanik kaže: “Takvaluk je ovdje”, pa je pokazao na srce. (Muslim)

Vjernici su kao cigle zgrade. Jedna cigla se na drugu naslanja. Vjernici su kao jedno tijelo. Ako je jedan dio tijela bolestan, ostatak tijela ostaje budan sve dok se ne zaliječi bolest na tom organu. Svi vjernici se moraju suosjećati sa drugim vjernicima.

 

SLAST IMANA

Pravila vjere nisu samo onih pet ruknova. Tih pet ruknova spadaju u ibadet. Pravila vjere su način života koji nam je naredio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Obuhvataju pitanja halala i harama.

Uzvišeni Allah kaže da nisu isti stanovnici Vatre…, tj. kafiri i kriminalci. Nisu samo kafiri stanovnici Vatre. Vi muslimani to morate znati. Stanovnici Džehennema nisu samo kafiri, već i kriminalci među muslimanima.

…a stanovnici Dženneta će ono što žele postići. Uspješni i na ovom i na Onom svijetu, uspješni u svemu što rade. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da postoje tri osobine koje je nazvao „slašću imana“. Koje su to tri osobine?

1) Da čovjek voli Allaha i Njegovog Poslanika više od svega ostalog. Voli Allaha i Njegovog Poslanika više nego svoje roditelje. Zato su ashabi govorili: “Allahov Poslaniče, draži si nam i od oca i od majke!” Zato je Abdurrahman, sin Ebu Bekrov, rekao ocu: “Oče, mnogo puta sam na bojnom polju imao prilike da te ubijem, ali nisam mogao iz ljubavi prema tebi.“ Ebu Bekr mu odgovori: „Sine, tako mi Allaha, nisam te primijetio. Ali da sam te vidio – ubio bih te!“ Zato je Allah objavio ajet u kome potvrđuje da oni koji vjeruju u Allaha i u Sudnji dan ne vole one koji su nevjernici, pa makar im bili njihovi očevi, sinovi, ili bilo ko drugi. Takav je bio Ebu Bekr, Allah bio zadovoljan njim. Za one koji vole Allaha i Njegovog Poslanika Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Niko od vas neće istinski vjerovati sve dok mu ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku ne nadmaši ljubav prema ocu, majci i cijelom svijetu.“

2) Da voliš nekog samo radi Allaha. Ja ne volim nekog zato što je Arap, Libanac, Saudijac, Afrikanac, Somalijac, Turčin, Iračanin, Iranac ili neki moj zemljak. Nas ne vezuju takve stvari. To su veze iz džahilijjeta. Muslimana volimo samo zato što je musliman. Volimo ga još više ako je Allahu pokoran rob. Kada voli Allaha, mi ga volimo. Volimo muslimana, ali ako je on neposlušan Allahu i dalje ga volimo, ali mrzimo ono što on čini. Mi nikada ne mrzimo muslimana. Mrzimo samo njegove grijehe. Suprotstavljamo se njegovim djelima. Ali, nikad ne preziremo muslimana. To je važna napomena! Ljude volimo samo iz jednog razloga – po osnovu ljubavi prema Uzvišenom Allahu.

3) Da neko mrzi kufr, džahilijjet, nered, dunjalučki razvrat, zabludu i novotarije kao što mrzi da bude bačen u vatru. Zamislite sobu u kojoj smo naložili vatru, koja plamti do krova, a iz nekog razloga dovučemo te odavde, pa sve do te sobe, da bismo te bacili. Kukao bi, vrištao bi i opirao se, sve dok bismo te nosili. Jer, već zamišljaš šta će ti se desiti kad budeš bačen u vatru. Vjernik koji je osjetio slast imana, kad ga pozivaju dunjaluku, kad ga pozivaju da nered čini, kad ga pozivaju u zlo, grijeh, kufr, bid’at, širk – on mrzi taj poziv kao što mrzi vatru koju zamišlja da će biti bačen u nju. To je osobina njegovog imana.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne zauzda svoj heva.” Šta je to heva? To su vaša razmišljanja, vaše strasti, stavovi, vaše emocije. To znači da je vjernik osoba koja, kada čuje Allahovu naredbu ili naredbu Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nema drugu opciju. Ne govori: „Ali… Međutim… Ipak… Ne mogu ja to.“ Ili: “Moje mišljenje je ovako, moj stav je takav…” Ne! Vjernik kada čuje Allahovu naredbu jednostavno kaže: „Semi’na ve eta’na! / Čujemo i pokoravamo se!”

POTPUNA PREDANOST

Islamski učenjaci ovako definišu islam: „Islam je potpuna predanost Allahu u tevhidu i potpuna pokornost Njemu u poslušnosti…“ A neki dodaju još ovo: „Odbijanje kufra i širka i njihovih varijacija!“ To je priroda islama. Vi i ja se moramo potpuno predati Uzvišenom Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Svoje strasti, mišljenja, apetit, emocije – sve to pokoravam naređenju Uzvišenog Allaha i naređenju Njegovog Poslanika.

MUSLIMAN NE MRZI MUSLIMANA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Niko neće biti pravi vjernik sve dok svom bratu (i svojoj sestri) ne bude želio isto što i sebi.“ Razmislite o tome. Ako mrziš muslimane, to je dovoljan dokaz protiv tebe! Kako musliman može ići na spavanje sa mržnjom u srcu prema drugom muslimanu!? Jer, ako umreš u takvom stanju, dok spavaš, a mrziš muslimana, misliš da ćeš ući u Džennet!? Misliš da ćeš zaraditi magfiret? Mislite da ćete zaraditi Allahov rahmet? Nikad, nikad i nikad! Svake noći, vi i ja, moramo svoje srce očistiti od mržnje, zavisti, neprijateljstva prema bilo kojem muslimanu! Imaš nesporazum sa muslimanom? Idi imamu, idi svome ocu, idi njegovom ocu – samo se nekako pomirite! Ako je novac u pitanju, sredi da to neko isplati. Ako je krv u pitanju, neka se izvrši kisas. Vjera ima lijek i sve argumente. Ali da vam kažem nešto, braćo i sestre, oni koji se boje Allaha ne žele krv. Pravi, iskreni vjernik neće ni krv ni novac. Šta žele takvi? Takvi su čuli za Allahovu ponudu:

„Hoćete li da vas uputim na trgovinu koja će vas patnje goleme spasiti: Vjerujte u Allaha i Njegovog Poslanika, borite se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. To vam je bolje, da znate!“ (Es-Saff, 10-11)

Ko od nas ne bi želio Allahovu milost, Njegov oprost i Njegov Džennet? Ima li neko da to ne želi? Zato vama, muslimanima, kažem: “Očistite svoja srca od mržnje prema bilo kojem muslimanu! Očistite srca. Premostite razlike.” Allah zato kaže:

„Samo su vjernici braća, pa izmirite svoju braću. I bojte se Allaha da biste ono što želite postigli.“ (El-Hudžurat, 10)

Vjernici su povezani bratskom vezom. Musliman je muslimanu brat. Ne laže ga, ne ugnjetava ga, ne vara ga, ne uvlači ga u nevolju. Allahov Poslanik kaže: “Takvaluk je ovdje”, pa je pokazao na srce. (Muslim)

Vjernici su kao cigle zgrade. Jedna cigla se na drugu naslanja. Vjernici su kao jedno tijelo. Ako je jedan dio tijela bolestan, ostatak tijela ostaje budan sve dok se ne zaliječi bolest na tom organu. Svi vjernici se moraju suosjećati sa drugim vjernicima.

PROMIJENITI SVIJET LIJEPIM PONAŠANJEM

Uzvišeni Allah kaže: „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete…“ (Ali Imran, 110)

Najbolji ummet koji se pojavio u historiji! U skladu sa tim se moramo ponašati, a ne da budemo poput ljekara koji liječi druge ljude, ali ne i sebe. Ili poput čovjeka koji ima butik razne odjeće, ali se drogira i u ludilu ide go ulicom. Ili poput čovjeka koji ima supermarket, ali mu porodica umire od gladi. Takvi su postali neki naši muslimani. Imamo Kur’an. Imamo sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Imamo sve što nam treba da bismo vratili ponos i veličinu islamu. Evo vas tu, vjera je sa nama! Možemo promijeniti ovu zemlju. Možemo promijeniti ovaj grad. Možemo imati što želimo – samo da se pridržavamo islama. Ne moramo nikoga gađati kamenjem.

Ne treba nam pištolj, ne trebaju nam mrtvi, ne trebaju nam teroristi, ne treba nam ništa osim lijepog ahlaka! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Poslat sam da usavršim lijepi ahlak.“ Tvoje lijepo ponašanje će osvojiti srca komšija, lijepo ponašanje muslimana će osvojiti srca kolega na poslu, osvojit će srca njihovih partnera. Vaš ahlak osvaja srca, a ne vaša priča, niti vaša nadmenost, niti vaš gangsterski nastup, niti vaši pištolji, niti vaš novac, niti vaše kuće, niti vaši automobili! Time nećete ništa osvojiti. Zapravo, samo ćete izgubiti.

Nedavno je jedan brat musliman iz našeg grada upucan. Sad je u grobu. Sve što je imao od imetka – čije je sad? A onaj koji je pucao, također je musliman. Šta on ima sad? Hrabar momak, pravi dasa – šta ima od toga? Proći će i njegov život za 30-40 godina, ili prije, ili kasnije, pa će i on doći u grob, pa će sresti Uzvišenog Allaha.

ŽIVITE OVU VJERU

Muslimani, vi i ja moramo činiti teubu i vratiti se vjeri, pa tako vratiti moć, ponos i poštovanje koje ova vjera zaslužuje. Tada ćete biti svjedoci kako Allah predaje Zemlju u vaše ruke. Allah će dati da muslimani vladaju Zemljom ma gdje bili. Mi ne znamo kako će se to desiti, ali znamo da hoće! Mora! Jer, Uzvišeni Allah kaže:

„On je Svog Poslanika poslao sa istinskom vjerom, da je uzvisi nad svim drugim religijama, pa makar ne bilo po volji mušricima.“ (Et-Tevbe, 33)

Makar se kafirima, mušricima i munaficima to ne svidjelo, Allah je Svog Poslanika poslao sa Uputom. Allah će je učiniti dominantnom nad svim sistemima života. Koliko nas vjeruje da je to istina? Ako vjerujemo, moramo se tako i ponašati. Nije dovoljno da samo pričate o ovoj vjeri. Morate je živjeti, u praksu je sprovoditi. Živite islam i dok ste mladi i kad ostarite. Živite islam dok radite sa novcem. Živite islam dok razgovarate sa muškarcima i ženama. Živite islam unutar svojih kuća. Živite ovu vjeru na fakultetskom kampovanju. Živite je u svome komšiluku, u svojim srcima…

Kad Allah na Sudnjem danu upita čovjeka: “Šta si uradio”, reći će: “Obožavao sam Te.” Allah će mu reći da laže: “Sve što si radio, radio si samo da se prikažeš ljudima.” Nemojte da nas Allah, subhanehu ve te’ala, ponizi na Sudnjem danu! Želimo da nam Allah dadne knjigu naših djela u desnu ruku. Želimo da preko Sirat-ćuprije pređemo brzo. Želimo da nam Allah, subhanehu ve te’ala, dadne Svoj oprost i Svoju milost. Želimo i da nam Allah dadne Svoj Džennet koji nam je obećao. Želimo biti u društvu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i sa dobrim ljudima i šehidima. Sa njima želimo biti. Ako želimo biti sa njima, moramo živjeti ovu vjeru.

(Nastavit će se…)

 

Preveo: Senad Redžepović

(Glas islama 271, strana 20, Rubrika: Tragom ummeta, Autor: Halid Jasin)