Medresa “Gazi-Isa beg” – manifestacija Muhammed, a.s. najbolji uzor u Prijepolju