Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 24.12.15.