Gradska uprava Novog Pazara otvoreno diskriminiše Medresu “Gazi-Isa beg”

medresaDiskriminatorski je odnos Grada Novog Pazara prema Institucijama Islamske zajednice, u ovom slučaju Medrese Gazi Isa-beg. U budžet nije ni uvrštena, nikakvih olekšica nema čak ni za struju i grijanje. Organiziran i instruiran napad na Medresu kroz lokalne čelnike vođene direktno utjecajima iz Beograda.

Medresa gazi Isa beg nije dobila ni dinara od Grada Novog Pazara.

Inače, prijedlog da se Medresa finansira kroz budžet lokalne samouprave na pretprošloj sjednici Skupštine nije čak uvršten ni u dnevni red

Direktor Medrese naglašava da je ovo najbrutalniji i najdrskiji način oodnosa prema Islamskoj zajednici i njenim ustanovama

(sanapress.info)