Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 11.02.16.