MIT O ŠIRENJU ISLAMA SABLJOM

mr._zakir_naik1Terorizam i džihad (IV dio)

 “Svakako, jasna je historijska činjenica da je legenda o fanatičnim muslimanima koji haraju svijetom i sabljom šire islam među porobljenim narodima jedan od najapsurdnijih fantazijskih mitova koju jedan historičar može izgovoriti!”

 

Još jedna laž, koja se nalazi u samom vrhu liste svih zabluda o islamu, jeste da je islam širen sabljom. Riječ islam znači mir. Zamislite kakva je ovo konstrukcija rečenice: Mir je širen pomoću sablje! Sav islam je dizajniran da bude suprotnost nasilju. Međutim, sila može biti upotrijebljena samo kao posljednje sredstvo. Uostalom, danas svaka država na svijetu ima policiju. Ukoliko bilo koji građanin države ne poštuje njene zakone, policija mora koristiti prisilu da bi se poštovanjem zakona obezbijedio mir u zemlji. Policajci su naoružani, koriste silu da bi se obezbijedili red i mir, a vi optužujete islam za prisilno održavanje reda. U svakom društvu u svakom vremenu postoje ljudi koji ne vole mir, koji svojim djelima izazivaju nemire. Kad se sva miroljubiva sredstva iscrpe, protiv takvih ljudi se, po islamu, može upotrijebiti sila da bi se obezbijedio mir u državi.

Poznati historičar De Lacy O’Leary je dao veoma dobar odgovor na zabludu da je islam širen sabljom. U knjizi Islam na raskršću, na 8. strani kaže: “Svakako, jasna je historijska činjenica da je legenda o fanatičnim muslimanima koji haraju svijetom i sabljom šire islam među porobljenim narodima jedan od najapsurdnijih fantazijskih mitova koju jedan historičar može izgovoriti!”

Muslimani su osam vjekova vladali Španijom. Nikada nikoga nisu silom natjerali da prihvati islam. Kad su krstaši počeli harati Španijom, pobili su i protjerali sve muslimane tako da nije imao ko proučiti ezan.

Muslimani vladaju Arabijom 1400 godina. Nekoliko godina su vladali Britanci, a nekoliko Francuzi. Ali, ukupno muslimani vladaju Arabijom već 1400 godina. I pored toga, danas postoji preko 14 miliona Kopta kršćana, koji su bili kršćani vjekovima unazad. Kopti su živi dokaz da islam nije širen sabljom.

Muslimani su vladali Indijom oko 1000 godina. Da su samo htjeli imali su moć baš svakog nemuslimana u Indiji natjerati da primi islam. Danas čak 80% stanovništva Indije nisu muslimani. Svi ti nemuslimani živi su dokaz da islam nikada nije bio širen pomoću sablje.

Indonezija je zemlja sa najvećom populacijom muslimana na svijetu. U Maleziji većina stanovnika su muslimani. Ja vas pitam: Koja je to muslimanska vojska ikada kročila u Indoneziju i Maleziju!?

Islam se brzo širio i po zemljama istočne Afrike. Zašto se neko ne upita: Ako je islam širen sabljom, koja je to muslimanska armija boravila u zemljama istočne Afrike!? Odgovor je dao Thomas Carlyle. Poslušajmo šta kaže.

 

SABLJA INTELEKTA

U knjizi Heroji i poštivanje heroja, Thomas Carlyle se osvrće na dezinformacije o širenju islama sabljom: “Da, to je sablja, doista! Ali, odakle je ta sablja? To je svako novo mišljenje koje je u početku neprimjetno. Nalazi se u glavi jednog čovjeka. Tamo se zadržava neko vrijeme. Samo jedan čovjek vjeruje u to, samo on od čitavog svijeta; samo jedan čovjek je ustao protiv cijelog svijeta. Ako lati sablju i počne propagirati ideje uz pomoć nje, neće postići ništa. U cjelini, ideja će se širiti sama od sebe, koliko god može (…)”

Kojim mačem je islam širen? Časni Kur'an kaže:

„Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji su na Pravome putu.“ (En-Nahl, 125)

 

PROCENTUALNI PORAST SVJETSKIH RELIGIJA 1934-1984. GODINE

U Godišnjaku iz 1986. godine stoji tekst sa statističkim podacima o širenju najpoznatijih svjetskih religija u toku proteklih 50 godina (1934-1984). Ovi podaci su se našli i u časopisu Jasna istina. Na samom vrhu liste našao se islam, čiji se broj sljedbenika povećao za 235%, dok se broj pripadnika kršćanstva povećao za samo 47%. Pitam vas: Koji je to rat u tom periodu bio uzrok prelaska miliona ljudi u islam!?

Danas je u Americi islam vjera koja se najbrže širi. Vjera koja se najbrže širi u Evropi, također, je islam. Koja to sablja tjera ljude po Zapadu da u tako velikom broju prihvataju islam!? Slobodno kažite! Zar u Evropi i Americi ne važi sloboda govora?

Govore da je islam nepravedan prema ženi, da je ponižava i omalovažava. Međutim, većina novih muslimana, konvertita u islam, upravo su žene – čak dvije trećine njih. Ako je islam takav kao što ga opisuju, zašto upravo žene više prihvataju islam? Evo odgovora: Islam ima rješenje za savremene probleme.

 

POVEĆANO INTERESOVANJE NAKON 9/11

Prema zvaničnim statistikama, samo dva mjeseca nakon terorističkih napada na Njujork i Vašington preko 20 hiljada Amerikanaca je prihvatilo islam. U narednih 5-6 mjeseci tri puta su me pozivali u Veliku Britaniju, samo da bih im pričao o terorizmu. Allah najbolje zna u čemu može biti korist. Čin terorizma u Njujorku je loš, ali je od tada ljude islam još više zanimao. Isto se desilo i nakon objavljivanja knjige Satanski stihovi Salmana Rušdija. Ljudi su bili skeptični, pa su počeli čitati Kur'an. Mnogi su prihvatili islam čim su pročitali prijevod Kur'ana.

Časopis New York Times je objavio rezultate istraživanja, po kojima sve veći broj Amerikanaca želi pročitati „muslimansku Bibliju“. Ne znaju, čak, da se sveta knjiga islama zove Kur'an. Misle da je to samo jedna od Biblija. To je dobro, jer čim dođu u kontakt sa Istinom, zabluda je osuđena na propast. To je ta „sablja“ koja nam treba – sablja intelekta, sablja logike i osvajanja srca. Uzvišeni Allah je obećao na čak tri mjesta u Kur'anu:

„On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima.“ (Et-Tevba, 33; Es-Saff, 9; El-Feth, 28)

Poglavlje ću završiti riječima doktora Josepha Adama Pearsona: “Ljudi koje brine da će jednog dana nuklearno oružje doći u ruke Arapa zaboravljaju da je islamska bomba već bačena. Pala je onog dana kada je Muhammed rođen.”

Naša posljednja dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.

 

Preveo: Senad Redžepović

(Nastavit će se)

(Glas islama 272, strana 23, Rubrika: Tragom ummeta, Autor: Dr. Zakir Naik)