Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 18.02.16.