Vijeće muftija: Nacionalno motivirana pristrasnost je mnogo prisutnija i izraženija opasnost!

sud-bihSarajevo, 26. februar 2016. (MINA) – Na osnovu člana 10. i člana 24. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija je na svojoj šestoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 16. džumade-l-ula 1437. h. g., odnosno, 25. februara 2016. godine, razmatrajući implikacije koje su nastale nakon donošenja zaključka VSTV-a o nošenju vjerskih obilježja i zabrani nošenja marame, usvojilo sljedeće:

Z A K LJ U Č  K E

Vijeće muftija smatra da je isticanje bojazni od „vjerski motivisane pristrasnosti“ kao opravdanja zabrane isticanja vjerskih simbola i obilježja u svim pravosudnim institucijama, koje je u svom dopisu navelo Visoko sudsko i tužilačko vijeće, neprihvatljivo i uvredljivo za muslimanke koje nose mahrame kao svoju vjersku obavezu, buduću da je pravo na slobodu vjere zagarantirano Ustavom i zakonom, a pristrasnost, odnosno nepravda izričito zabranjena u učenju islama.

Naše je historijsko iskustvo pokazalo da je mnogo prisutnija i izraženija opasnost od nacionalno motivirane nego od eventualne vjerski motivirane pristrasnosti.

Vijeće muftija s indignacijom osuđuje i odbacuje ideološke kvalifikacije i predrasude (o vraćanju u srednjovjekovlje i sl.), netoleranciju pa i govor mržnje koje su iskazivali pojedini učesnici, uključujući i pojedince iz reda sudija i pravnika, u svojim diskusijama i komentarima o pitanju koje se u svim relevantnim pravnim aktima o ljudskim pravima ubraja u osnovna ljudska prava.

Vijeće muftija daje punu podršku muslimankama u borbi za njihova vjerska i ljudska prava te poziva nadležne nivoe vlasti Bosne i Hercegovine da preispitaju zakonske odredbe o pravosuđu poštujući zakonsku poziciju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao jedinog legitimnog tumača učenja i propisa islama u Bosni i Hercegovini.

Vijeće muftija poziva sve građane Bosne i Hercegovine, posebno predstavnike zakonodavne, izvršne i pravosudne vlasti te vjerske lidere, da daju svoj puni doprinos izgradnji društva tolerancije, suživota, međusobnog razumijevanja i poštovanja.