Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 25.02.16.