Centar za razvoj ličnosti “Tagyir” mjesto koje okuplja Bošnjake beča

Austrija – Pored mnogih ustanova koje su Bošnjaci Austrije osnovali kroz prethodni period, tu je i „Centar za razvoj ličnosti – Tagyir“, koji postoji već tri godine i koji konstantno nudi nove aktivnosti u razvoju svih nivoa ličnosti.

Kada se uzme u obzir sloboda koje zapadno društvo proklamuje, prof. Mujović ističe da se sa djecom mora mnogo pričati, te da je poražavajuća statistika koja govori o vremenskom intervalu razgovora sa djecom.

Od ove godine, kao nova aktivnost tu je i škola za strane jezike. U njoj stručno osoblje pomaže učenicima i studentima u poteškoćama koje imaju u savladavanju stranih jezika.

 

SANA – H.Š.