Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 17.03.16.