Otvoreno petnaesto odjeljenje vrtića “Reuda”

U naselju Dohoviće otpočelo sa radom još jedno odjeljenje vrtića „Reuda“, koje je 10-to u Novom Pazaru, a 15-to u Sandžaku. Za svojih punih 18 godina postojanja ovaj vrtić predstaljao je početni odgoj djeteta, koje od najranijeg djetinjstva uči o svojoj vjeri, edukuje se na maternjem, bosanskom jeziku  stvarajući tako put do kasnijeg uspjeha. Upravnik ove ustanove, prof. Mersad Curić sa oduševljenjem govori o onome šta je, pod pokroviteljstvom Mešihata IZ-e u Srbiji kao krovne institucije, ova ustanova uspjela do sada.

Vaspitačica Ramiza Halilović ističe da su prostorije nove i tek opremljene, te da su uslovi za djecu na zavidnom nivou.

Velika pomoć i podrška bio je džemat naselja Dohoviće, koji je velikim dijelom učestvovao u realizaciji ovog projekta. Predsjednik džematskog odbora Samir Ljajić navodi da je ovo krupan korak u poboljšanju uslova života i edukacije djece.

Imam džemata u Dohoviću Elmedin Čaušević uputio je apel svim roditeljima koji žive u ovom naselju da svoju djecu pošalju u ovu odgojno-obrazovnu ustanovu, jer u njoj djeca, kako kaže, postaju svjesna svoje vjere, tradicije i identiteta.

Kroz 18-togodišnje postojanje i djelovanje ova ustanova poput majke iznjedrila je danas afirmativne ličnosti u društvu. Mnogi  od njih mladi su prvaci u vjeri, nauci i umjetnosti, ali jedno ih veže, niti jednog momenta nisu zaboravili istinske vrijednosti koje su iz ove ustanove kao mališani ponijeli.

SANA