Hfz. Kujević nastavlja se predavanjima na temu “Ljepote islama”

Hafiz Abdurrahman ef. Kujević održao je sinoć predavanja u Arap džamiji u okviru ciklusa “Ljepote Islama“ govorio je sa različitih aspekata o uzvišenosti vjere Islama te o savršenosti propisa koje je uzvišeni Allah dž.š objavio u Kur anu Časnom i sunetu Muhhameda s.a.v.s.

Tema predavanja bila je kratak komentar na ajeta sure El Ma-ide.

Uvaženi hafiz je citirajući šejhul islama Ibn Tejmije kazao da ko god bude želio uputu i potrudio se da dođe do nje, i ko god bude želio istinu i potrudio se da dođe do nje Allah dž.š. će ga uputiti kazao je uvaženi hafiz Kujević.