Zagrebačka deklaracija

Zgareb, 26. april 2016. (MINA) – U povodu 100. godišnjice službenog priznanja islama kao ravnopravne religije u Republici Hrvatskoj, u Islamskom centru u Zagrebu je 26. travnja, 2016. godine, održana konferencija «Muslimani u Evropi – naslijeđe i budućnost».

 Nakon jednodnevne konferencije okupljeni vjerski lideri islamskih zajednica u Evropi, politički predstavnici u Hrvatskoj, vjerski velikodostojnici iz muslimanskog svijeta su:

– Polazeći od činjenice da je Evropa vjekovima zajednički dom tri nebeske religije

– Da je kroz svoju povijest prolazila kroz različite periode suživota i tolerancije, ali i izazove najtežih svjetskih kriza,

-Oslanjajući se na univerzalne vrijednosti slobode, ravnopravnosti, ljudskih prava i ljudskog dostojanstva koje islam dijeli sa pripadnicima drugih vjera i svjetonazora,

– Uvažavajući činjenicu da danas u Evropi žive autohtoni muslimani Evropljani kao i oni koji su svoj dom našli u okriljima evropskih država koje doživljavaju svojim domovinama

– Priznajući i potvrđujući ideju kolektivne sigurnosti kao europsko političko i društveno naslijeđe

– Izražavajući potrebu za evropskim modelom organiziranja muslimana

– Prihvaćajući činjenicu da su neki neodgovorni i zlonamjerni ljudi koji sebe predstavljaju pripadnicima i ekskluzivnim tumačima islama teško uzurpirali i kidnapirali učenja i načela islama o ljudskom dostojanstvu, suživotu i suradnji nasilno ih zamjenjujući terorom i zločinačkim ideologijama

– Svjesni sve izraženije opasnosti od islamofobije i jačanja radikalnih desničarskih stremljenja

– Odajući priznanje Hrvatskoj državi koja je svojim priznavanjem islama prije 100 godina čime ga je učinila ravnopravnim sa ostalim religijama i kontinuiranim nastojanjima za unaprjeđenjem dobrih odnosa razvila uzorit model za organiziranje i odnos sa državama sa muslimanskim manjinskim zajednicama

donijeli

 

ZAGREBAČKU DEKLARACIJU

  1. Osuđujemo svaki teroristički čin u svijetu kao zločin koji nema vjere i koji pogađa svako ljudsko biće i društvo, te ostavlja nesagledive posljedice po generacije koje dolaze.
  2. Pozivamo sve članice Evropske unije da priznaju islam te pomognu širenju tolerancije i dijaloga između vjera i uvjerenja uzimajući hrvatski model kao primjer evropskim zemljama sa manjinskim muslimanskim zajednicama.
  3. Pozivamo na širenje kulture dijaloga, tolerancije i međusobnog poštovanja na svim nivoima evropskog društva.
  4. Pozivamo da se počne primjenjivati inicijativa Čuvara Dvaju Harema rahmetli kralja Abdullaha bin Abdulaziza da se islamofobija kriminalizira shodno odluci Ujedinjenih nacija od 11. travnja, 2011. godine broj. 65/224.
  5. Tražimo od muslimanskih zajednica i njihovih predvodnika u Evropi da se intenzivnije uključe u preuzimanju odgovornosti i poštivanju evropskih standarda života punopravnih građana evropskih društava.
  6. Pozivamo imame i hatibe da svoje govore, vazove i obraćanja usklade sa potrebama vremena i prostora kako bi njihove poruke bile razumljive u sadašnjosti i okrenute budućnosti.
  7. Pozivamo sve muftije, imame i vjerske misionare u Evropi da u svom tumačenju vjerskih propisa na autentičan način približavaju vrijednosti islama vremenu i prostoru u kojemu muslimani Evrope žive i djeluju.
  8. Poseban apel upućujemo imamima i odgajateljima da učine sve kako bi mlade naraštaje zaštitili od ekstremizma, širenja mržnje i netrpeljivosti prema drugima i drugačijima.
  9. Pozivamo muslimane da se aktiviraju na promociji džamija i mesdžida kao centara iz kojih će se širiti poruke suživota, tolerancije i međusobnog poštovanja, a ne poruke jednostranosti, isključivosti, sektaške i mezhepske netrpeljivosti.
  10. Pozivamo muslimanska društva na usvajanje i primjenu Marakeške deklaracije o pravima vjerskih manjina u muslimanskim društvima koja je donesena 27. januara, 2016. godine, shodno međunarodno prihvaćenim obavezama.

Zagreb, 26. april 2016