Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 05.05.16.