Novi halal proizvodi na tržistu BiH

Trend rasta halal certificiranja proizvoda i usluga kontinuriano se nastavlja iz godine u godinu. Agencija za certificiranje halal kvalitete djeluje na području BiH, Srbije i Crne Gore. Do sada je halal certificirano 70 kompanija.

halal proizvodi

–          Industrija mesa – 24 kompanije

–          Konditorska industija i pak proizvodi – 14 kompanija

–          Industrija mlijeka – 8 kompanija

–          Pekare – 4 kompanije

–          Voda – 1 kompanija

–          Voće i povrće – 4 kompanije

–          Jaja i proizvodi od jaja – 1 kompanija

–          Polugotova i gotova jela – 2 kompanije

–          Sladoledi – 1 kompanija

–          Ulja i masti – 1 kompanija

–          Hoteli i restorani – 7 kompanija

–          Ostale proizvodnje i proizvodi – 3 kompanije

U prvoj polovini 2016. godine ispješnu implementaciju zahtjeva Halal standarda BAS 1049:2010 okončalo je 7 novih kompanija, 4 kompanije sa podučja BiH i 3 na području Srbije.

Na području BiH halal certifikat uručen je kompanijama JATA doo Kotor Varoš, Maxivita doo Gradačac i Rapić doo Gradiška. Kompanijama JATA doo Kotor Varoš bavi se halal klanjem peradi, dok kompanija Maxivita doo Gradačac bavi se proizvodnjom čajeva, preparata i prirodne kozmetike.

Halal hrana za tov pilića

Prema zahtjevima Halal standarda za ishranu životinja zabranjeno je korištenje hrane koja je animalnog porijekla (koštano brašno, masnoće animalnog porijekla) i koja je porijeklom od GMO. Dozvoljeno je korištenje hrane biljnog i mineralnog porijekla.

Kompanija Rapić doo Gradiška bavi se proizvodnjom hrane za ishranu životinja. Ovo je prva kompanija koja je svoju proizvodnju uskladila sa zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.  Halal certificiranjem obuhvaćeni su proizvodi za ishranu i tov pilića.

Da bi jedan proizvod bio halal mora se zadovoljiti sljedljivost proizvoda „od njive/farme do stola“. Agencija za certificiranje halal kvalitete pokriva cjelokupni lanac proizvodnje uključujući primarnu proizvodnju, proizvodnju sirovina i gotovih proizvoda te pripremu i serviranje gotovih jela.