Predstavnik Mešihata u Meki: Pripreme za hadž teku po planu  

0.02.01.fa1d3aff95ad89fcc88b2142c8794aa15aed13889a136a2613b4e301a226f11b_fullRukovodilac Vjersko-prosvjetne službe Mešihata IZ-e u Srbiji mr. Enver ef. Omerović od 14. juna boravi u Meki u cilju pripremanja organizacije ovogodišnjeg hadža. Po njegovim riječima, sve ide po planu, a preostali su još ugovori za smještaj, prijevoz unutar svetih mjesta i ishranu hadžija. 

Mr. Omeroviću izdata je kartica kao zvaničnom organizatoru ispred Mešihata IZ-e u Srbiji
za hadž 1437/2016. godine. 
On je istakao da su u Meki trenutno velike gužve, puno je Allahovih gostiju, dodavši da je uklonjena privremena čelična konstrukcija oko Kabe koja je bila namijenjena za obavljanje tavafa, a novo proširenje Harema skoro je potpuno u funkciji.

Informativna služba Mešihata

0.02.01.e36d656e3e0b2a02299e792bd662d11d96bc6b9c58e48bfaef1852fd8e2af502_full 0.02.01.2fff568f5bb93023532299cf4ab255cd06e5223ee681543262346169e5084c7d_full 0.02.01.fd6e1e3c793f365d70ea2012714b83665c34bd62c1e9b6c6222203ae0215b844_full 0.02.01.ed3f2d252c864644ecf56d2dc1540d56a066c6a8c37070048fb09a3c7065d127_full 0.02.01.c52433ec7468b91202695904f74004d24707d63fb85c91fcdd426fce260df1bf_full 0.02.01.42860dd18a0d7760244bfe78c449de89484cb894da35d5fa7955b2730e097484_full