Noćni namaz u džamijama u Novom Pazaru

novi logoMEDŽLIS IZ-e NOVI PAZAR: Noćni namaz će se klanjati u Altun alem, Sinan-begovoj, Hajrudin, El-Džinan, Hadži Mehovoj, Šarovoj, Selakovac 1 i džamiji na Dohoviću sa početkom u 00,30 h.