Šejh Matrudi i dr. Plojović gosti Saudijske KSA TV

Tokom gostovanja predstavnika Ministarstva za vjerska pitanja i vakufe Saudijske Arabije, Abdurahman bin Ganam El-Ganama u programu TV KSA i govora o aktivnostima Ministarstva tokom mjeseca ramazana, te slanja predstavnika Ministarstva u različite dijelove svijeta, učešće u programu i direktno uključenje imali su šejh Muhamed El-Matrudi i dr. Rešad ef. Plojović.

Šejh Matrudi, koji već treci ramazan provodi sa muslimanima Sandžaka i Srbije, je govorio o svom iskustvu i programu kojeg realizira tokom posjete, te zapažanjima o radu Mešihata IZ-e u Srbiji, ukazujući da na dostojanstven način predstavlja vjeru Islam i radi na podizanju vjerske svijesti, u duhu ispravnog, umjerenog islama.

Dr. Plojović je prenio selame muslimana Sandžaka i Srbije, Mešihata i uleme, muslimanima Saudijske Arabije, Kraljevskoj porodici i Vladi, zahvalivši Ministarstvu za vjerska pitanja i vakufe na trudu kojeg ulaže u cilju pomoći muslimanima širom svijeta, a posebno slanju uleme, poput šejha Matrudija, koji je svojim ponašanjem, znanjem i širinom shvatanja doprinio da se popravi slika o Saudijskoj Arabiji i njenoj ulemi, te da ljudi zavole Saudijsku Arabiju.

On je naglasivši da je Šejh Matrudi prihvaćen na najljepši način, izrazio očekivanja da će, kao što na najljepši način predstavlja Saudijsku Arabiji u Sandžaku i Srbiji, isto tako predstavljati Sandžak u Saudijskoj Arabiji.

Uključenje šejha Matrudija je na 00:30 minuti.

Uključenje dr. Rešad ef. Plojovića je na 07:55 minuti.

Informativna služba