CHR Hajrat – Počeli radovi na unutrašnjosti kuće porodice Malagić u Brodarevu

Nastavljaju se radovi na kući Amele Malagić u Podjasenu kod Brodareva. Radi se užurbano. Cilj je useliti majku i tri male kćeri do Bajrama. Još jedan poziv da se pomogne u akciji i naravno, zahvala svima koji su sudjelovali i daju sve od sebe u akciji Centra za humanitarni rad Hajrat.