Kako iskoristiti 10 dana zul-hidždže

v.d. muftija sandžački Abdurahman ef. Kujević

Uvažena braćo, poštovani vjernici, cijenjeni Allahovi dž.š. robovi,

Uzvišeni Allah je iz svoje milosti nakon što nas je obavezao, da ispoštujemo cilj zbog kojeg smo stvoreni, a to je da Mu ibadet činimo, dao česte sezone u kojima se umnogostručava nagrada za činjenje dobrih djela.

Kao što je poznato da ljudi u ovosvjetskim stvarima imaju sezone kada im roba bolje prolazi, kada mnogo više robe prodaju po povoljnim cijenama, kada je mnogo viši profit. Također i pobožnjaci, vjernici, oni koji žele džennet i Allahovo dž.š. zadovoljsto imaju posebne prilike u kojima mogu da zarade Allahovu dž.š. milost, na jednostavan način, da njihova djela budu nagrađena i vrednovana mnogo više nego u običnim vremenima, danima i mjesecima.

Kada završi jedna sezona Uzvišeni Allah daje drugu, samo što je završio mjesec Ramazan u kojem smo se utrkivali da Allaha dž.š. zadovoljimo namazima, postom, zekjatom, učenjem Kur'ana i itikjafom, sadakom i ostalim ibadetima, Allah dž.š nam daje novu sezonu u kojoj se vjernici takmiče, a to su prvih deset dana mjeseca zul-hidždže.

To je zadnji hidžretski mjesec i njegovih prvih deset dana  su najvredniji dani u toku godine. Uzvišeni Allah dž.š. je te dane pomenuo u svojoj Knjizi kada je rekao :

„Tako mi zore i tako mi deset noći „

Islamski učenjaci kažu da su ovo noći prvih deset dana mjeseca zul- hidždže, ili deset dana prije Kurban bajrama. Kao što su zadnjih 10 noći Ramazana najvrednije noći u toku godine , tako su i prvih deset dana zul-hidždže najvredniji dani. Poslanik s.a.v.s. je rekao da su Allahu najdraža djela koja ljudi čine ona djela koja urade u toku ovih prvih deset dana mjeseca zul-hidždže.

O vrijednosti ovih dana govori i imam Ibnu- Hadžer r.a. pa kaže da je to zbog toga što se u ovih deset dana najviše uputi dobrih djela prema Uzvišenom Allahu dž.š.

Deseti dan zul hidždže -prvi dan Kurban bajrama je općenito najbolji dan u toku godine. Resulullah s.a.v.s. je rekao da je najbolji dan u godini prvi dan Kurban bajrama  jer je to dan kada se prinose žrtve. Taj dan vrijedi mnogo kod Gospodara Milostivog jer se na milione žrtava i kurbana prinese veličajući  Gospodara svih svjetova .

Bismillahi, Allahu ekber su riječi koje svojim značenjem, savršenošću i porukom ispunjavaju prostor između nebesa i Zemlje. Poslanik a.s. kaže da riječi elhamdulillah ispunjavaju vagu, tj. Čine da vaga zbog kojih će se meriti dobra i loša djela bude teška samo zbog njih.

Riječi subhanallahi ve bihamdhi ispunjavaju prostor između nebesa i Zemlje.

Zato Allah dž.š. u tim danima,a posebno u danu stajanja na Arefatu se ponosi i govori svojim melekima:
„Pogledajte moje robove kako lijepo izgledaju na Arefatu, kako su došli iz različitih krajeva i na njima se vidu tragovi napora, puta i truda.“ Neki su prašnjavih čaršafa i ihrama, raščupane kose jer su putovali dugo i svi stoje i mole Allaha dž.š.

Jedan od učenjaka kada je bio upitan dok je stajao na Arefatu pitanjem koji je najnesrećniji čovjek na današnjem danu rekao- „To je onaj koji misli da Allah neće oprostiti grijehe ovim ljudima“

Svakako da će im Allah grijehe oprostiti. Kada je Poslanik a.s. govorio o prvih deset dana mjeseca zul- hidždže, ashabi su govorili zar je moguće da toliko vrijede ti dani i djela u tim danima, pa čak da borba u džihadu u nekom drugom vaktu i zemanu ne može se ravnati sa tim djelima.

Namaz, zikr i ostala djela mnogo više vrijede u ovim danima nego i džihad u drugom vaktu.

Braćo draga hoću da podstaknem i sebe i vas da iskoristimo ovu sezonu. Vjernik treba da vodi računa o svom namazu. Oni koji nisu upotpunili pet dnevnih namaza da ih upotpune, a ta odluka nek bude donesena u ovim mubarek danima.

Nije pristojno da čovjek kome je Allah dž.š. dao sve i koga je stvorio i dao mu blagodati da Allahu dž.š. ne uzvrati sa pet dnevnih namaza, oko kojih nema komromisa. Kada su učenjake u Andaluzu u Španiji pitali kakav je status  onog koji ne klanja svih pet dnevnih namaza, oni su jasno rekli da ne mogu da zamisle kako taj musliman izgleda.

Druga stvar je da oni koji klanjaju pet namaza da ih klanjaju u džematu. Mnogo se čovjek ljepše osjeća kada klanja u džematu i jača svoj iman.

Dobrovoljni namazi, duha namaz. Poslanik kaže da u našem tijelu ima preko 300 zglobova i kostiju, a za svaku kost čovjek je obavezan da u toku dana podjeli sadaku, da se Allahu zahvali, ali dva rekjata duha namaza zamjenjuje cijelu tu mnogobrojnu sadaku.

Sedžda je najljepša pozicija koju možeš zauzeti prema svome Gospodaru. Kroz sedždu si cijelo svoje tijelo pokorio Allahu.

Zatim lijepo je postiti u toku prvih deset dana ovoga mjeseca, posebno deveti dan – Dan Arefata.

Poslanik s.a.v.s. kaže :“Onaj koji isposti Dan Arefata, nadam se da će mu Allah dž.š. oprostiti grijehe koje je činio u toku ove i prethodne godine“

Allah dž.š. je pravedno raspodjelio za sve ovu sezonu i šanse da se uključe, osevape i steknu nagrade, jer ne mogu svi biti na hadžu i Arefatu.  Tako da i oni koji su kod kuće imaju mogućnost da se uključe i učestvuju u ovim ibadetima.

Propisano je da se ovih dana što više uči tekbir. Ebu Hurejre i Ibni Omer su kada bi nastupio zul-hidždže izlazili na ulice i spominjali Allaha glasnije, pa bi onda ljudi koji su oko njih to čuli, pa bi svi počeli da ponavljaju za njima.

Ibadeti privlače milost i bereket sa nebesa, pa nam svima bude dobro, prije svega pojedincima koji čine ta djela, zatim porodicama i cijeloj zajednici. Svako dobro koje zadesi jednu zajednicu je zbog dobrih djela stanovnika, a svako zlo i nedaća je zbog propusta i grijeha.

Dobro se privlači dobrim djelima, a odgoni se belaj tevbom i izbegavanjem da se čine ružna djela koja Allaha dž.š. srde. Allah dž.š. najviše voli ove dane i dobra djela u ovim danima.

Udjeljivanje na Božijem putu, posjećivanje rodbine, dobročinstvo prema roditeljima, komšijama, naređivanje na dobro, odvraćanje od zla, iščitavanje  korisnoga znanja su sve djela koja Allaha dž.š. zadovoljavaju i koja  On voli da vidi kod nas.

Od posebnih ibadeta koji obilježavaju ove dane je prinošenje žrtve, jer je to ibadet koji se može izvršiti samo u ime Allaha dž.š. Gospodara svih svjetova, onda kada je On to naredio.:

„Klanjaj i obavljaj namaz u ime svog Gospodara i kurban kolji“

Treba da smo ponosni mi muslimani na ovom parčetu zemlje,jer  ibadet Kurbana kod nas izvršava se na propisan način i to tradicionalno u velikom broju.

Budi sretan kada ljudi na raznim mjestima prinose žrtve radi različitih idola i kipova. Ti svoj kurban prinosiš i činiš najljepši ibadet radi Allaha dž.š. i On je zadovoljan tobom dok to činiš. Budi sretan i ponosan dok to radiš.

Još jedna smjernica onim ljudima koji kolju kurban je da ovih prvih deset dana zul- hidždže učestvuje na neki način u propisima koje poštuju hadžije dok se nalaze u Meki. Svaki domaćin koji želi da prinese kurban ne treba da podreže nokte, niti treba da miče nešto sa svoje kose sve dok ne zakolje kurban. Da bi se na neki način poistovetio sa hadžijama, koji dok su u ihramima ne smiju da seču nokte ili se šišaju, sve dok se ne zakolje kurban prvog dana Kurban bajrama. To je smjernica našeg Poslanika s.a.v.s.

 

Neka nas Milostivi Allah uputi da iskoristimo ovu priliku na najbolji mogu način.

Hutba v.d. muftije sandžačkog hafiza Abdurahman ef. Kujevića.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1460291710652862&id=168446996504013