Radovi na gasulhani i abdesthani u džamiji u Novoj Varoši