Hafsa Bećirović, (učenica IV godine medrese “Gazi Isa-beg”) tema: Namaz