Nastavljen seminar na temu “Prevencija nasilja i svih oblika ekstremizma i radikalizma kod mladih”

dsc_0487Predstavnici Islamske zajednice u Srbiji nastavili su sa učešćem u projektu “Prevencija nasilja i svih oblika ekstremizma i radikalizma kod mladih”. U proteklih šest mjeseci u Novom Pazaru na ovu temu održano je nekoliko seminara u sklopu sveukupnog projekta.
Projekat podrazumijeva niz seminara, radnih sastanaka i izrada studija i analiza. Posljednji u nizu seminar održan je ovog vikenda na Kopaoniku, na kome su ispred Islamske zajednice u Srbiji učešće uzeli prof. dr. Hajrudin Balić i prof. Džemil Destanović. Cilj projekta je da se preventivno djeluje u cilju suzbijanja svih vidova nasilja i ekstremizma u Novom Pazaru i Sandžaku. Pored Islamske zajednice aktivno učešće u projektu uzeli su predstavnici svih značajnijih institucija i nevladinih organizacija u Novom Pazaru. Projekat se realizuje u organizaciji nevladine organizacije Damad.
Islamska zajednica će na ovaj i svaki drugi način nastaviti da i dalje bude faktor razumijevanja, saradnje, multietničkog, multikulturalnog i vjerskog dijaloga.

_dsc8281 _dsc7670 _dsc7707 dsc_0487