Simpozij o obrazovanju kadrova Islamske zajednice u BiH

Rijaset Islamske zajednice u BiH u saradnji sa Ured savjetnika za vjerska pitanja Ambasade Republike Turske organizuje simpozij “Obrazovanje kadrova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – izazovi i perspektive”. Simpozij će se održati u hotelu “Europe” u Sarajevu, 16-17. novembra 2016. godine.

15 11 2016 02 simpozij sluzbenici

Prema programu Simpozija uvodnu riječ u četvrtak će održati Ibrahim Begović, šef Odjela za visoko obrazovanje, nauku i kulturu u Upravi za obrazovanje i nauku IZ.

Prije prve sesije planirano je i obraćanje Husein-ef. Kavazovića, reisu-l-uleme Islamske zajednice, kao i njegovog zamjenika, Husein-ef. Smajića.

Pozdravne riječi uputiće i Hasan Atli, savjetnik za vjerska pitanja u Ambasadi Republike Turske u Sarajevu.

Nakon protokolarnog dijela slijede sesije Simpozija prema sljedećem programu:

I SESIJA

17.11.2016.

09,40 – Percepcija obrazovanja u Strategiji razvoja visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada 2014-2024, prof. dr. Nusret Isanović, profesor Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici;

09,55 – Obrazovna politika Diyaneta u školovanju vjerskog kadra – kreiranje i realizacija; organizacija, programi i postignuća Diyanetovih visokih škola za vjerske kadrove, prof. dr. Ali Erbaş, generalni direktor Direkcije za obrazovanje – Diyanet TR;

10,15 – Izazovi u obrazovanju kadrova na visokoškolskim ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prof. dr. Nedžad Grabus, muftija;

10,30 – 11,00 KAFE PAUZA

11,00 – Iskustva u radu kadarova Islamske zajednice u zapadnim društvima, prof. dr. Aziz Hasanović, muftija i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj;

11,15 – Obrazovanje kadrova Islamske zajednice za govor o islamu u savremenom evropskom kontekstu, prof. dr. Enes Karić, profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu;

11,30 – DISKUSIJA

12,00 – PODNE-NAMAZ

12,30 – 13,30 RUČAK

II SESIJA

13,40 – Zahtjevi vremena i izazovi u radu i djelovanju imamskog kadra u Bosni i Hercegovini, mr. Nusret Abdibegović, direktor Uprave za vjerska pitanja Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

13,55 – Stjecanje kompetencija kroz teološki i imamski stidij na Fakultetu islamskih nauka, prof. dr. Zuhdija Hasanović, dekan Fakulteta islmskih nauka u Sarajevu;

14,15 – Ilahiyat fakulteti u službi obrazovanja vjerskih kadrova, prof. dr. Mehmet Unal, dekan Fakulteta islamskih nauka Yildirim Bayazit univerziteta u Ankari;

14,30 – Vjerski kadar na području Mešihata u Srbiji – stanje, potrebe i mogućnosti, prof. dr. Mevlud Dudić, muftija i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji;

14,45 – DISKUSIJA

15,15 – IKINDIJA-NAMAZ

16,30 – KAFE PAUZA

III SESIJA

16,00 – Obrazovanje imama i vjeroučitelja za bošnjačku dijasporu – razvijanje specifičnih kompetencija, mr. Senad Kusur, imam, IZBA, asistent na Donau univerzitetu u Kremsu;

16,15 – Odgovor fakultetà Islamske zajednice u BiH na nove potrebe i zahtjeve u obrazovanju vjeroučiteljskog kadra, doc. dr. Dina Sijamhodžić Nadarević, profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu;

16,30 – Uloga medrese u procesu školovanja kadrova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini: modeli uspješnog odgojno-obrazovnog rada, Dženan Handžić, direktor Medrese „Osman-ef. Redžović“, Veliko Čajno, Visoko;

16,45 – ZAVRŠNA DISKUSIJA I ZATVARANJE SIMPOZIJA

17,25 – AKŠAM-NAMAZ; VEČERA

(www.preporod.com)