Odjeljenje Škole Kur'ana Časnog u Muru počinje sa upisom polaznika