Zajednička sjednica Nastavnog vijeća Fakulteta i Medrese

U prostorijama Medrese Gazi Isa-beg u Novom Pazaru, 11.01.2017. godine, održana je po prvi put do sada zajednička sjednica kojoj su prisustvovali profesori i asistenati Fakulteta za islamske studije i profesori Medrese Gazi Isa-beg, odjeljenja u Novom Pazaru i Rožajama.

Zajedničkoj sjednici je prisustvovao i njom predsjedavao predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud-ef. Dudić.

Profesorima se obratio dekan Fakulteta prof. dr. Enver-ef. Gicić i govorio o dosadašnjim aktivnostima u tekućoj školskoj godini, te planiranim aktivnostima na podizanju kvaliteta rada u narednom periodu do kraja školske godine.

Prisutni su imali prilike čuti izvještaj o završnim radovima na zgradi Fakulteta za islamske studije, te novim prostornim sadržajima koje Fakultet od 1. januara ima.

Direktor Medrese dr. Rešad-ef. Plojović je ukazao na važnost i potrebu zajedničkih sastanaka i obaveze da FIS i Medresa zajedno djeluju i udružuju svoje kapacitete i kadrove, sa ciljem vršenja svoje uloge i opravdavanjem očekivanog povjerenja i emaneta kojeg ove ustanove imaju prema osnivaču, tj. Mešihatu, muslimanima i svim građanima. Kazao je da je Medresa kuća iz koje su ponikli i stasali većina današnjih kadrova Medrese i FIS-a, ali i drugih odgojno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice.

Na kraju se prisutnima obratio predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud-ef. Dudić, koji je prisutne profesore podsjetio na početke rada Medrese, tadašnji angažman Islamske zajednice i njenih vjernih i iskrenih džematlija i aktivnosti na izgradnji infrastrukture Medrese. Posebno je naglasio da profesori trebaju održati nivo i kvalitet rada, te shodno preporukama Poslanika s.a.v.s. svoje znanje svakodnevno i do kraja svog života unaprjeđivati i usavršavati, a samim time i podizati kvalitet nastave.

Fakultet i Medresa su dva stuba na kojima Islamska zajednica opstaje – poručio je predsjednik.

Jedan od zaključaka sastanka jeste da će ove dvije obrazovne ustanove organizirati redovne seminare za naučno usavršavanje svojih kadrova, formirati stručne aktive po predmetima čiji će zadatak biti da analiziraju nastavne planove i programe, te ponude svoje prijedloge za izmjene i pripreme adekvatne udžbenike, kao i da će svi članovi Nastavničkog vijeća imati obavezu da se svojim naučnim radovima aktivno uključe i podrže godišnja i mjesečna glasila Islamske zajednice i ovih odgojno-obrazovnih ustanova.

Informativna služba