CHR Hajrat – Zaklan kurban za početak radova na kući Fuada Beganovića iz Priboja