MEŠIHAT FORMIRAO SAVJET ZA EKONOMSKI RAZVOJ ISLAMSKE ZAJEDNICE

U četvrtak  06.04.2017. godine održana je proširena sjednica Mešihata Islamske zajednice u Srbiji na kojoj su osim članova Mešihata prisustvovali rukovodioci ustanova i udruženja te glavni imami medžlisa Islamske zajednice. Nakon što su podnijeli izvještaje o radu u prošloj godini, Mešihat ih je razmatrao i usvojio uz konstataciju da je poslije ekspanzije ustanova u kvantitativnom pogledu neophodno poraditi na njihovom kvalitativnom usavršavanju. U tom smislu, formiran je Savjet za ekonomski razvoj Islamske zajednice.

Mešihat je donio odluku da se redovno zasjedanje Sabora IZ-e u Srbiji održi u subotu 29. aprila 2017. godine.

U okviru priprema za nastupajući Ramazani šerif, Mešihat je utvrdio visinu sadekatu-l-fitra na prošlogodišnjem nivou, te formirao delegacije za obilazak džemata i realizaciju drugih vjerskih aktivnosti u okviru kojih su obavljanje teravija s hatmom u sandžačkim džamijama, kao i učenje mukabele u svim glavnim džamijama. Na sjednici su donijete odluke i o održavanju predramazanskih savjetovanja u svim medžlisima, kao i organizaciji iftara sa posebnim akcentom na džemate sa siromašnim kategorijama postača.

Mešihat je prihvatio inicijativu džematskog odbora Brodarevo za formiranje medžlisa te će predložiti Saboru donošenje odluke o osnivanju Povjereništva Medžlisa Islamske zajednice Brodarevo.

Na sjednici su također verifikovana i tri nova uvakufljenja: 80 ari šume u selu Šare kod Sjenice, 6 ari džamijskog placa u novopazarskom naselju Pobrđe i 26 ari zemljišta u Delimeđu.

 Informativna služba