Medresa raspisala konkurs za upis učenika u prvi razred školske 2017/2018. godine

Na osnovu člana 52. Statuta, Upravni odbor Medrese “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru raspisuje konkurs za upis u prvi razred u školskoj 2017/2018. godini.

Školovanje u Medresi  “Gazi Isa-beg” traje četiri godine. Škola je internatskog tipa.

Kandidat za prijem u Medresu treba da ispunjava sljedeće uslove:

  • da nije stariji-a od 17 godina,
  • da je završio-la osmogodišnju školu s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom i primjernim vladanjem,
  • da je duševno i tjelesno zdrav-a,
  • da je završio-la drugi stupanj vjeronauke,

Prijemni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Prednost za upis imaju kandidati koji su završili osmogodišnju školu s odličnim uspjehom i oni koji na prijemnom ispitu pokažu najviše znanja.

Prijemni ispit će se održati u Medresi “Gazi Isa-beg” u subotu 17. juna 2017. godine, za muškarce i djevojke. Prijemni ispiti počinju u devet sati. (09:00h).

Molbe za prijemni ispit podnose se na adresu: Medresa “Gazi Isa-beg” ulica Gradska 1/b, 36300 Novi Pazar. Krajnji rok za podnošenje molbi je 15. juni 2017. godine.

Uz molbe  prilažu se i sljedeća dokumenta:

  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Svjedočanstvo o završenoj osmogodišnjoj školi ili svjedočanstva za 5, 6, 7 i 8 razred,
  • Ljekarsko uvjerenje da je kandidat duševno i tjelesno zdrav-a,
  • Pismeni pristanak roditelja ili staratelja da kandidat može upisati Medresu,
  • Pismeni pristanak roditelja, staratelja ili Medžlisa (Džamijskog odbora) Islamske zajednice da će redovno izvršavati materijalne obaveze prema Medresi.

Molimo sve kandidate da tačno naznače adresu prebivališta i broj telefona, kako bismo ih uredno i na vrijeme mogli obavijestiti o rezultatima prijemnog ispita. Naknadne molbe i molbe sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji su zainteresirani za upis u Medresu, mogu koristiti Informator koji sadrži pitanja iz testa na prijemnom ispitu.

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 020/311-770 ili putem e-maila: npmedresa@gmail.com

Predsjednik Upravnog odbora

H. Hajro-ef. Tutić