Sabor donio odluku o otvaranju odjeljenja zenske Medrese u Tutinu

Na redovnom zasjedanju Sabora Islamske zajednice u Srbiji, održanom 29.04.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu organa, ustanova, udruženja, službi i medžlisa Islamske zajednice, kao i završni račun Mešihata u 2016. i prijedlog budžeta za 2017. godinu.

Na inicijativu džemata Brodarevo o osnivanju Medzlisa, Sabor je ovlastio i zadužio predsjednika Mešihata da na osnovu diskusija i zahtjeva sa terena imenuje članove povjereništva i utvrdi druge pojedinosti u vezi sa formiranjem povjerinštva Medžlisa Islamske zajednice Brodarevo, na period od godinu dana.

Također, predloženo je pokretanje inicijative za osnivanje Medžlisa IZ-e Duga Poljana zašta će biti izrađen Elaborat o opravdanosti osnivanja ovog medžlisa.

Na prijedlog Odbora Medžlisa IZ-e Tutin, Sabor je donio odluku o otvaranju ženskog odjeljenja Medrese „Gazi Isa-beg“ u Tutinu u školskoj 2017/18. godini.

 Informativna služba