Proučena dova za nastavak radova na džamiji na Gazilaru