Manifestacija u povodu 10 godina džemata “Sandžak” Vecikonu