Nastavljeni radovi na Islamskom centru u Dugoj Poljani