RASPISAN LITERALNI KONKURS “RAMAZAN U MOJOJ KUĆI”

Na osnovu planiranih aktivnosti senzibilizacije javnosti o važnosti mjeseca Ramazana i aktivnostima usmjerenim ka organizaciji vjerskog života na prostoru Priepolja, Medžlis Prijepolje raspisuje literalni konkurs na temu

“RAMAZAN U MOJOJ KUĆI” 

koji je otvoren do 27 Ramazana tj. do 22 juna 2017. godine

Pravo učešća na konkursu imaju djeca uzrasta od 7. do 18. godina sa područja Medžlisa Prijepolje.

Opis rada

Rad ne bi trebao da bude duži od tri kucane stranice proreda 1,5 font Arial, veličina 12. Rad treba biti opis kako i na koji način djeca i roditelji dočekuju, provede i ispraćaju mjesec Ramazan, aktivnosti i osjećaj prisutnosti mjeseca Ramazana.  Rad treba biti napisan na bosanskom jeziku i latiničnim pismom.

Radove slati na adresu:

Medžlis Islamske zajednice Prijepolje

ul. Vakufska bb.

31 300 Prijepolje

Sa naznakom: Za Ramazanski konkurs.

Radove slati u dvije odvojene koverte po sledećem upustvu.

Rad sa kojim se konkuriše naznačiti sa šifrom (bez imena i prezimena)  kovertirati i poslati na navedenu adresu. U drugoj koverti navesti Šifru, Ime i Prezime autora, adresu, kontakt e-mail i broj telefona i poslati na navedenu adresu.

Najbolji radovi će pored nagrade biti pročitani na Bajramskoj akademiji drugog dana Bajrama u Prijepolju.

RAdovi će biti podjeeljeni i nagrađeni u  dvije kategorije

I) kategorija uzrast od I-VIII razreda

II) kategorija uzrast od I-IV razreda (srednja škola)

Za više informacija kontaktirajte nas putem e-mala: www.medzlisprijepolje93@gmail.com