Nakon obavljene umre hadžije u iškčekivanju odlaska na Arefat

Nakon obavljene umre sandzački hadžije u Meki provode dragocjeno vrijeme u ibadetu, obavljajući namaze u Haremu Kabe, dobrovoljnom tavafu i sa'ju, te drugim vrijednim ibadetima.
Po obavljenoj umri održano je predavanje za hadžije o vrijednostima Meke, ibadeta i boravka u njoj, te najboljem načinu korištenja raspoloživog vremena. Predavanje o vrijednostima Meke održao je student hfz. Sabahudin Jerebičanin, a potom se prisutnima u ime rukovodstva obratio glavni vodič dr. Rešad ef. Plojović koji je govorio o počasti koja je ukazana hadžijama da su od onih kojima se Uzvišeni Allah smilovao i pozvao ih Sebi u goste radi obavljanja hadža, te ukazao im na suštinsko značenje hadža i njegovih propisa.
Prije odlaska na Arefat planirano je još jedno predavanje o propisima hadža i pripremama za odlazak i boravak hadžija na Arefatu.
Opće stanje među hadžijama, kao i zdravstveno je dobro, preovladava zadovoljstvo blizinom smještaja i uslovima koji su hadžijama na raspolaganju.