Upriličeno predavanje za hadžije uoči odlaska na Arefat

U povodu odlaska na Arefat i adekvatne pripreme hadžija za obavljanje propisa hadža, u utorak 29.08.2017. godine nakon jacije namaza upriličeno je još jedno predavanje za hadžije o obredima hadža, načinu i redosljedu njihovih obavljanja.
O ciljevima hadža govorio je mr. Enver ef. Omerović, a detaljno o propisima koji predstoje, načinu obavljanja i pripremama za njihovo izvršenje govorio je dr. Rešad ef. Plojović.
Nakon predavanja hadžijama je data mogućnost da kroz pitanja i odgovore dobiju željene informacije o svim pojedinostima.
Hadžije će se prema Arefatu uputiti u srijedu nakon jacije namaza.