Hadžije stigli u Medinu i završili zijarete

Nakon završenih obreda hadža u Meki, u utorak 5. septembra u večernjim satima, sandžački hadžije stigli su u Medinu, grad Allahovog Poslanika a.s. Sutradan, tj. u srijedu, nakon jacije namaza upriličeno je predavanje o znamenitostima i fadiletima Medine, značaju namaza u džamiji Poslanika a.s., zijareta kabura i selama na Alejhisselama, te njegove ashabe Ebu Bekra i Omera r.a.
O znamenitostima Medine govorio je student Dženan Kamešničanin, a potom se hadžijama obratio dr. Rešad ef. Plojović, osvrnuvši se na propise i pouke hadža koje moraju ostati trajne u životu svakog hadžije i prenositi se na njihovo okruženje.
U četvrtak 7. septembra u jutarnjim satima, nakon sabah namaza, organiziran je obilazak znamenitosti Medine. Hadžije su na početku posjetili Uhud, gdje je o značaju ove bitke, detaljima i njenim poukama govorio dr. Plojović. Potom je uslijedila posjeta džamiji Kibletejn (dvije kible), gdje je o detaljima promjene kible govorio student Asmir Kučević. Zatim su hadžije prošli pored prostora na kojem se odigravala bitka na Handeku i mesdžida (seb'a mesadžid), gdje su imali priliku slušati o značaju ovog događaja, kopanju kanala u cilju zaštite Medine i ostalim detaljima koji su doprinijeli da vojska Allahovoh Poslanika ne bude poražena, već da mnogostruko jači neprijatelj odustane od napada i povuče se i na taj način vojska Allahovog Poslanika zabilježi još jedan uspjeh.
Na kraju je uslijedila posjeta mesdžidu Kuba, prvoj džamiji u islamu koju je Allahov Poslanik sagradio tokom Hidžre iz Meke u Medinu, a o značaju ove džamije i namaza u njoj govorio je mr. Enver ef. Omerović.