Svečanost u povodu nastupanja 1439. hidžretske godine

Po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u BiH u srijedu 20. septembra sa akšam-namazom nastupa nova 1439. hidžretska godina.

Prvi dan nove hidžretske godine je u četvrtak 21. septembra, to jeste 1. Muharrema 1439. hidžretske godine.

Hidžra, seoba,  Muhammeda a.s. i ashaba iz Meke u Medinu 622. godine predstavlja veličanstven događaj u muslimanskoj historiji koji je omogućio  muslimanima da postanu  oraganizovana i odgovorna duhovna zajednica,  sposobna da vrijednosti Islama pretoči u društveni život.

Hidžra je bila iznimno težak, bolan  i rizičan poduhvat jer je od male vjerske skupine predvođene Poslanikom Muhamedom a.s. zatraženo da napuste svoje domove i prihvate pomoć i  zaštitu stanovnika Medine. Zbog te velike žrtve Kur'an svim Muhadžirima i Ensarijama garantuje džennetske nagrade. Praksom bratimljenja između Mudžahira i Ensarija Muhammed a.s., je demonstrirao islamski ideal univerzalnog bratstva na principima Tevhida (vjerovanja u Jednog Boga. Hidžra je pokazala da su muslimani nalik jednoj ruži sa mnogim laticama, ali jednim miomirisom koji se ogleda u sveprožimajućem tevhidu i međuljudskoj solidarnosti. S obzirom na veličinu i značaj Hidžre, na prijedlog drugog pravednog  halife Omera r.a., računanje vremena u   islamski kalendaru određuje  se upravo po ovom događaju.

Nova hidžretska godina se obilježava na primjeran tradicionalan način u Sandžaku, Bosni i Dijaspori.

Centralna svečanost  Mešihata IZ-e u Srbiji održat će se u srijedu 20.09.2017. godine u džamiji “Hanefy” u Lugu III sa akšam namaza.

Svim muslimanima i muslimanka u domovini i dijaspori Mešihat Islamske zajednice čestita nastupajuću Novu hidžretsku godinu uz molbu Uzvišenom Gospodaru da nas obraduje Svojim Oprostom, Milošću i Uputom: Sene-i džedide mubarek olsun!