Radovi na kompleksu Škole Kur'ana u Rajčinoviću teku po planu